JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2022. GODINU