ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА – МАЛО ЦРНИЋЕ“ МАЛО ЦРНИЋЕ