JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA