ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА ФУДБАЛСКИМ ИГРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ НА КОЈИМА СЕ НЕ ПРИРЕЂУЈУ СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ У 2020.ГОДИНИ