СПИСАК ОДБОРНИКА И ПРЕДСЕДНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ