СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНОЈ СТВАРИ ИЛИ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЛИ ПРЕДУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ