СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА ЗА ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

SPISAK IZABRANIH POPISIVACA – POPIS 2022

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

ИЗАБРАНИ ПОПИСИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ДАНАС, НАЈКАСНИЈЕ ДО 16 ЧАСОВА ПОСЕТЕ САЈТ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ И ДОПУНЕ СВОЈЕ ПРИЈАВЕ ТРАЖЕНИМ ПОДАЦИМА, КАКО БИ МОГЛИ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОРЕ ЗА ДАЉИ РАД.