РЕШEЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМ СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ, БОЖЕВАЧКОГ ШАХОВСКОГ УДРУЖЕЊА