Решење о расподели средстава за програмецркава по другом конкурсу у 2023.години