Решење о престанку функције и именовању заменика ОИК