Решење о избору програма од јавног интереса које удружења реализују средствима из буџета Општине