REŠENJE O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE U 2020.GODINI