РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ О НЕУСПЕЛОСТИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ