Решење да се упражњено извршилачко радно место неће попуњавати преузимањем службеника