Препорука Штаба за ванредне ситуације општине Мало Црниће

На основу члана 9. Штаб за ванредне ситуације општине Мало Црниће,  имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију на подручју Општине,

на седници одржаној 10. јула 2020. године донео је следеће

П Р Е П О Р У К Е

  1. Препоручује се забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од 10 лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите, односно да за свако лице буде обезбеђен простор од 4 метра квадратних о чему су дужни да воде рачуна власници радњи;
  2. Препоручује се одлагање организовања свечаности, спортских и других забавних манифестација на подручју Општине Мало Црниће;
  3. Препоручује се угоститељским објектима и ноћним клубовима на територији општине Мало Црниће да ограниче радно време, тако да ти објекти не раде од 23,оо до 6,00 сати наредног дана;
  4. У Предшколској установи „14. октобар“ примењивати све мере заштите у пуном обиму;
  5. Рад Општинске управе организовати тако да се обезбеди што краће задржавање странака у пословним просторијама уз пуну примену мера заштите;
  6. Обавезно је ношење маски у затвореном простору, градском и међуградском превозу;
  7. Обавезна је примена свих других мера из Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“, број 15/2016 и 68/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. Гласник РС“, број 66/2020, 93/2020 и 94/2020 и др.) и других важећих Одлука надлежних министарстава имајући у виду да је епидемија у току;
  8. Штаб за ванредне ситуације ће наставити да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју Општине Мало Црниће и у складу са тим предузимаће нове мере у циљу побољшања исте.
  9. Препорука ступа на снагу даном доношења и исту објавити на сајту Општине Мало Црниће. Са препорукама упознати све субјекте на које се односи.

Број: 82-11/2020

У Малом Црнићу,

10.Јула 2020. године

 ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОМАНДАНТ,

Малиша Антонијевић