ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022.ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ ДАНА 21.03.2022.ГОДИНЕ НА ЗВАНИЧНОМ САЈТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ МАЛО ЦРНИЋЕ