ПОПИС СТАНОВНИШТВА – РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР