ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА „АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ“