ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНЕ ТРОТОАРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА НА РЕЦИ ВИТОВНИЦИ У НАСЕЉУ КУЛА ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ