POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 29/2019 “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU ŠAPINE“