POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 27/2019 – RADOVI NA ODRŽAVANJU ULICA U NASELJU SMOLJINAC, OPŠTINA MALO CRNIĆE