ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 27/2019 – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ