ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 17/2019 – РАДОВИ НА НЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ – АТАРСКИ ПУТ