ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 27/2020 “РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ – НАСТАВАК ПРВЕ ФАЗЕ“