POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 24/2020 “IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBJEKTA SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU KALIŠTE“