ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 24/2020 “ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ“