ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 22/2020 “РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА ДЕОНИЦА ОД КРУЖНОГ ТОКА САЛАКОВАЦ ПРЕМА СМОЉИНЦУ ДО КП БР. 286 КО САЛАКОВАЦ“