ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 21/2020 “ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“