POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 18/2020 “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SPORTSKOG IGRALIŠTA U NASELJU CRLJENAC“