ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 20/2020 “ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ – ПЕШАЧКИ МОСТ У НАСЕЉУ БАТУША“