POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 19/2020 “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA KORISNIKA MESNE ZAJEDNICE U NASELJU SMOLJINAC“