POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 16/2020 – RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU DOMA KULTURE U SALAKOVCU