ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 16/2020 – РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У САЛАКОВЦУ