POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 10/2020 “TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA MESNE KANCELARIJE SMOLJINAC“