ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 10/2020 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СМОЉИНАЦ“