POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 5/2020 „IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA KORISNIKA MESNE ZAJEDNICE U NASELJU CRLJENAC“