POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 1/2020 – IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU VELIKO CRNIĆE