ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ