ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 48/2019 ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У КОБИЉУ