ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 47/2019 ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПЛАТОА У САЛАКОВЦУ