POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 34/2019 “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU VELIKO CRNIĆE“