POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 30/2019 “IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU SMOLJINAC“