ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 26/2019 – “РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ“