POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGE UREĐENJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA