ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА