POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR. 26/2020 „NABAVKA USLUGA PROCENE VREDNOSTI IMOVINE OPŠTINE“