ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 26/2020 „НАБАВКА УСЛУГА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ“