ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РAДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПЛАТОА У КРУГУ МЛИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ