POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU JN BR. 25/2020 „IZRADA STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA PERIOD OD 2021-2025. GODINE“