ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 25/2020 „ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2025. ГОДИНЕ“